Základné pojmy


          realizmus – snaha objektívne zobraziť skutočnosť a reálny život, ľudské vzťahy a charaktery. Človek je zobrazovaný v prostredí, v ktorom žije, nielen v zhode, ale aj v ustavičných konfliktoch. Pozornosť sa upriamuje na konkrétny všedný život, kde typickou postavou je obyčajný človek (Zuza, Mara, Ondro)


          monografická poviedka – poviedka, kde je iba jedna hlavná postava


          jednoaktovka – rozsahovo – krátka hra