Profily vybraných autorov

1.1.
      Božena Slančíková – Timrava (1867 – 1951)

1.1.1.
    ŽIVOTOPIS: Bývala v rodine evan. farára ako jedno z 9 detí. študovala doma (učil ju otec), kde aj začala písať svoje prvotiny. Takmer celý život prežila na dedine, takže najväčšia časť tvorby je venovaná práve jej. Zobrazuje problémy vtedajšej doby – kapitalizácia, a jej odraz vo vedomí ľudí. Kritizuje vtedajšie spoločenské pomery.

1.1.2.
    TVORBA: – postavy si nevymýšľa – čerpá z okolia (Ábelová a Polichno)


          Črty a poviedky: Za koho ísť – zachytáva medziľudské vzťahy


          Spoločenské prózy: novela Skúsenosť – z predprevratového obdobia


          Dedinská tematika: Márnosť všetko, Na jednom dvore, Ťapákovci, Mocnár


          Poviedky 1.sv.v.: novela Hrdinovia, Čas vojny


          Poprevratové diela: Skon Paľa Ročku, Všetko za národ

1.2.
      Jozef Gregor – Tajovský (1874 – 1940)

1.2.1.
    ŽIVOTOPIS: Narodil sa v Tajove pri BB ako prvý z 10 detí. Vychovával ho starý otec Štefan Grešta (ku ktorému sa vo svojej tvorbe vracal). Vyštudoval za učiteľa, ale keďže odmieta učiť po maďarsky, odchádza do Prahy, kde pôsobí v spolku Detvan. Povolajú ho do vojny, ale po čase prebieha na sovietsku stranu. Kritizuje národný nacionalizmus a obhajuje robotnícku triedu.

1.2.2.
    TVORBA: začína básňami a zbierkami – nie veľmi úspešné, preto píše prózu


          Robotnícka tematika: Nevinné ruky, Apoliena, Maco Mlieč


          Dvanásť duší, Do konca


          Dramatická tvorba: Ženský zákon, Statky – zmätky


          Jednoaktovky: Matka, Hriech, Tma, V službe