Kompozičné a formálné špecifika diel

1.1.1.
    Božena Slančíková – Timrava


          na rozdiel od Kukučína stratila ideály – kritizuje


          nevyzdvihuje už problém zemianstva a svoje témy nestavia do harmonického prostredia


          zameriava sa na psychiku postáv – cez monológy a úvahy – (vnútorné vykreslenie)


          hlavné problémy materinstva a manželstva


          snaží sa ukázať vtedajšie dedinské, ale aj spoločenské zvyky


          jej postavy ani samy nevedia, čo chcú


          všetky konflikty majú svoje soc. pozadie – aj, keď sú postavy posunuté do citovo – psychologickej, či mravnej roviny


          nepriama charakteristika, ale aj priama cez mená a prezývky (Kráľovná, Zmija)


          časté opakovanie bežných mien v poviedkach (Iľa, Paľo, Zuza…)


          manželstvo nevidí ako idylu, ale ako zložitý vzťah


          už nemá tak optimisticky ladené poviedky ako Kukučín – nedáva šancu na zlepšenie vtedajšej situácie, ak sa aj humor vyskytne, je bez sentimentality


          autobiografické postavy, ( i Timrava ), autentickosť postáv z reálneho života


          nárečový jazyk; nepriama vl.reč, polopriama vl.reč

1.1.2.
    Jozef Gregor – Tajovský


          monografický typ poviedok (hl. postavou býva prostý človek), sociálno-analytické poviedky


          poviedky sú krátke, jednoducho písané a majú väčšinou otvorený koniec


          vzťahy medzi mužom a ženou, vzťahy medzi bohatými a chudobnými, bieda, utrpenie, honba za potravou pre seba a pre deti, vplyv spoločenských vzťahov


          myšlienka diela sa vždy ukáže v závere


          všíma si tých najbiednejších ľudí – viac priestoru venuje postavám ako prostrediu – typizácia


          neharmonizuje život na dedine – naopak, ostro ho kritizuje


          slovenská pasívnosť – hrdinovia sa nebránia svojmu osudu

sám Tajovský tu vstupuje ako rozprávač