Hlavné problémy doby – kritika dediny

1.1.1.
    Božena Slančíková – Timrava

1.1.1.1.
    Muž a žena (Mocnár, Skon Paľa Ročku, Na jednom dvore)


          vzťahy bývajú založené na vypočítavosti – kvôli majetkom


          citové problémy (láska vs. majetok) – manželstvo je zložitý vzťah


          otázka morálnych princípov v manželstve – muž mláti ženu, nenávidia sa


          žena má podradené miesto v rodine


          ak sa berú z lásky, čelia mnohým problémom – nesúhlas rodín, chudoba, neprajnosť osudu


          do sporov sa miešajú aj susedia a blízky – často ešte vzťahu pohoršia

1.1.1.2.
    Kapitalizmus (Mocnár, Skon Paľa Ročku)


          ľudia sa berú kvôli majetkom


          veľkosť majetku signalizovala veľkosť a moc osoby – nesprávne pohnútky


          materialistické založenie rodín – láska bola zatlačovaná do úzadia


          Paľo dokonca aj vyhodil nespravodlivo matku, lebo nedokázala zastaviť otca v utrácaní majetku – statok bol dôležitejší ako rodina


          hospodárske problémy – schátralosť niektorých statkov

1.1.1.3.
    Materinstvo (Mocnár, Na jednom dvore, Skon Paľa Ročku)


          niekedy až prehnaná láska k svojim deťom (Anča Bežanka) – nevidia chyby, ktoré by inak mohli napraviť – vinia druhých z ich chýb


          prehnaná agilnosť – chcú pre syna to najlepšie =>majetok, ktorý prinesie nevesta

1.1.1.4.
    Morálne problémy (Mocnár, Ťapákovci, Skon Paľa Ročku, Na jednom dvore)


          človek je schopný všetkého, aby sa obohatil – poklesnutá morálka – alkoholizmus, násilnosti voči ženám,


          boj o moc v rodinách (Anča – Iľa)


          svedomie sa ozýva až na smrteľnej posteli


          rodičia nútia dvoch do svadby – miešajú sa do všetkého


          problém ohovárania – susedia sa starajú do cudzieho


          lenivosť, zaostalosť a tuposť – ľudia sú však s tým spokojný – vnútorne sa nebúria

1.1.1.5.
    Spoločenské problémy (Ťapákovci, Mocnár)


          spoločnosť preferuje majetných – priepastný rozdiel medzi chudobnými a bohatými


          konzervativizmus – (Ťapákovci) – zastaralé myslenie, stagnácia pokroku


          ľudia sami nevedia, čo chcú

1.1.2.
    Jozef Gregor – Tajovský

1.1.2.1.
    Spoločenské (sociálne) problémy (Maco Mlieč, Apoliena, Horký chlieb, Mamka Pôstková)


          chudoba núti ľudí, aby stále pracovali – nemajú čas na rodinu a deti


          vykorisťovanie detí – ťažko pracujú za malú mzdu, aby si vôbec na seba zarobili


          vykorisťovanie ľudí (Maco Mlieč) – tvrdo pracuje, ale keďže nemá veľké nároky, majiteľ to zneužíva – nedostatočná pláca


          bezvýchodiskovosť ľudí, ktorí bojujú za svoju existenciu


          bohatý sa vyvyšujú nad chudobných

1.1.2.2.
    Medziľudské vzťahy (Apoliena, Maco Mlieč, Mamka Pôstková)


          človek využíva človeka ak má z toho zisk


          neúcta k rodičom – matke


          zlé zaobchádzanie s postihnutými – silnejší bijú slabších


          niektorí ľudia obetujú pre iných všetko a tí si to nevážia

1.1.2.3.
    Morálne problémy


          alkoholizmus


          otázka priorít – honba za majetkom i napriek zašľapaniu lásky a ľudskosti

1.1.2.4.
    Muž a žena (Mamka Pôstková, Horký chlieb)


          bezmocnosť žien – ťažký osud – musia sa starať o rodinu a ešte ju i vyživovať, sú odkázané samy na seba


          vzťahy medzi nimi: lenivý muž si urobí zo ženy slúžku, mláti ju